principles_banner

Ein Hegwyddorion

Ein Hegwyddorion

our principles

Cwsmeriaid

 • Cwsmeriaid yw ein Duw, ac ansawdd yw gofyniad Duw.
 • Boddhad cwsmeriaid yw'r unig safon i brofi ein gwaith.
 • Mae ein gwasanaeth nid yn unig yn ôl-werthu, ond y broses gyfan.Mae'r cysyniad o wasanaeth yn rhedeg trwy bob cyswllt cynhyrchu.

Gweithwyr

 • Rydym yn gobeithio diogelwch cynhyrchu yn gyfrifoldeb pawb
 • Rydym yn parchu, ymddiried a gofalu am ein gweithwyr
 • Credwn y dylai cyflog fod yn uniongyrchol gysylltiedig â pherfformiad swydd, a dylid defnyddio unrhyw ddulliau
 • Lle bynnag y bo modd, fel cymhellion, rhannu elw, ac ati.
 • Disgwyliwn i weithwyr weithio'n onest a chael gwobrau amdano.
our principles
our principles

Cyflenwyr

 • Pris rhesymol o ddeunyddiau crai, agwedd negodi da.
 • Gofynnwn i gyflenwyr fod yn gystadleuol yn y farchnad o ran ansawdd, prisio, cyflenwi a maint caffael.
 • Rydym wedi cynnal perthynas gydweithredol gyda'r holl gyflenwyr ers blynyddoedd lawer.